Strona główna - Fundacja ROJT

Przejdź do treści

Menu główne:

Likwidator Fundacji Rojt z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 207, lok. 60, 04-277 Warszawa (KRS: 0000023656) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2021 roku Rada Fundatorów Fundacji Rojt podjęła uchwałę nr 1/II/2021 w sprawie likwidacji Fundacji, która weszła w życie z dniem 14 maja 2021 r.
Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 kwietnia 2021 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: KRS WA.XIV NS REJ.KRS/014624/21/148.
Likwidatorem Fundacji Rojt w likwidacji został Pan Andrzej Idziak.
W związku z powyższym likwidator wzywa wszystkich wierzycieli Fundacji Rojt do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres likwidatora Fundacji: Andrzej Idziak, ul. Józefa Niećki 4a, 58-506 Jelenia Góra lub za pomocą poczty elektronicznej.
Telefon:
+48-691 505 250

ul. Grochowska 207 lok.60
04-277 Warszawa
tel. 691 505 250
e-mail: a.idziak@szalom.eu
IBAN: PL60 1600 1374 1837 0120 4000 0001 (dla PLN))
IBAN: PL33 1600 1374 1837 0120 4000 0002 (dla EUR)
BIC/SWIFT: PPABPLPK (Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego