Historia Fundacji - Fundacja ROJT

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia Fundacji

O nas
Historia powstania i działalności Fundacji Rojt
...ocalić od zapomnienia..
   Fundacja Rojt została założona 5 maja 2001 roku przez Władysława Leżyńskiego, Elisabeth Heidrich i Andrzeja Idziaka, początkowo z siedzibą w Opolu. Wcześniej, w latach 1997-1999, fundatorzy byli uczestnikami inicjatywy społecznej, celem której było wybudowanie przy ul. Stawki w Warszawie, przy dawnym Umschlagplatz - miejscu upamiętniającym martyrologię narodu żydowskiego - Centrum Kultury Żydowskiej. Głównym celem przyświecającym założycielom było ocalić od zapomnienia historię społeczności żydowskiej i zebranie pamiątek, jakie jeszcze można było odnaleźć. Inicjatywa ta cieszyła się życzliwym poparciem Jerzego Kichlera, ówczesnego Przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Realizację projektu wesprzeć miała austriacka firma Komplett Bauträger Walter O. Knapp z Wiednia, jednak nie udało się osiągnąć zamierzonego rezultatu. Doświadczenie tej inicjatywy wskazało na konieczność sformalizowania działań poprzez utworzenie podmiotu prawnego, stąd pomysł utworzenia fundacji.
Fundatorzy postanowili realizować swoje ideały poprzez kształcenie kulturowe, edukację i propagowanie wzajemnego poszanowania tradycji narodów żydowskiego i polskiego. Przyświecał im cel polsko-żydowskiego pojednania w oparciu o wzajemne poznanie i wymianę grup dzieci i młodzieży. Rozpoczęto proces pozyskiwania funduszy na realizację przyjętych celów.
    Proces ten został niestety wstrzymany w 2003 roku, gdy wraz z kolekcją obrazów Władysława Leżyńskiego zatrzymany został stanowiący własność Fundacji obraz olejny Rembrandta Harmenszoon van Rijna „Dziewczynka z chłopcem w oknie”. Pomimo zamknięcia postępowania prokuratorskiego, w 2009 roku, dopiero w 2017 roku udało się Fundacji odzyskać obraz stanowiący zabezpieczenie w sprawie przeciwko Władysławowi Leżyńskiemu. Wówczas przeprowadzono niezależną ekspertyzę, która potwierdziła opinie rzeczoznawców  prokuratury, iż obraz jest falsyfikatem."
W 2006 roku siedzę Fundacji przeniesiono do Warszawy. Pomimo pozbawienia głównego składnika majątku, Fundacja nie zaprzestaje prowadzenia działalności statutowej, skupiającej się głównie na propagowaniu kultury i tradycji żydowskiej poprzez kolportaż książek o tej tematyce. W 2007 roku nawiązano współpracę z Prof. Szewachem Weissem, głównym propagatorem polsko-żydowskiego pojednania. Staraliśmy się popularyzować idee Prof. Weissa przez przekazywanie jego książek bibliotekom publicznym i zainteresowanym osobom. Byliśmy jednym ze sponsorów międzynarodowej konferencji naukowej "Polska- Izrael, Dziś i Jutro: Polityka, Społeczeństwo i Gospodarka", która odbywała się w dniach 26-27.11.2008 roku na Uniwersytecie Warszawskim.
W 2010 roku Fundacja nieoficjalnie wspierwała inicjatywę polegającą na nawiązaniu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu a Uniwersytetem Medycznym w Tel-Awiwie, dzięki której możliwa stała się wymiana studentów i lekarzy specjalistów. Nie mogliśmy być formalnym koordynatorem akcji ze względów formalnych, gdyż nasze działania podlegały nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej.
W 2013 roku Fundacja Rojt postanowiła rozszerzyć cele działalności o:
  • nawiązywanie kontaktów na arenie międzynarodowej poprzez organizowanie spotkań, imprez kulturalno-oświatowych, współpracę z towarzystwami krzewienia kultury i tradycji żydowskiej w kraju oraz organizacjami o podobnym charakterze zagranicą, rozwijanie współpracy w tym zakresie,
  • gromadzenie i wymianę zdjęć, pamiątek i wspomnień poprzez platformę internetową oraz wirtualną bibliotekę, gromadzenie i udostępnianie w prowadzonym archiwum i muzeum.
Takie spektrum pozwala pełniej realizować główne przesłanie –" ocalić od zapomnienia" dziedzictwo kulturowe i tradycje diaspory żydowskiej w Polsce.
Zmieniony został także organ nadzoru, którym jest obecnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe zapadła decyzja o skupieniu działań na obszarze Śląska w jego historycznych granicach. Dla realizacji tego zamierzenia utworzony został Oddział Śląski Fundacji z siedzibą w Jeleniej Górze.
Trwają działania mające na celu wydanie serii publikacji poświęconych życiu śląskich Żydów – dzięki aktywnemu wsparciu Fundacji Polska Miedź ukazały się książki poświęcone Żydom w Sudetach i regionie legnickim. W trakcie opracowania są kolejne tomy skupiające się na regionach cieszyńskim i wałbrzyskim oraz tłumaczenia dawnych tekstów z języka niemieckiego.
We współpracy z Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicą Karkonoską założona została biblioteka wirtualna Żydzi Śląska, zlokalizowana na portalu Cyfrowy Dolny Śląsk (dostępna przez zakładkę w naszym menu).
W tym samym czasie założono stronę internetową http://www.szalom.eu, która ma docelowo stanowić portal społecznościowy dla młodzieży i dorosłych pochodzenia żydowskiego, umożliwiający wymianę zdjęć, pamiątek, wspomnień itp.
ul. Grochowska 207 lok.60
04-277 Warszawa
tel. 691 505 250
e-mail: a.idziak@szalom.eu
IBAN: PL60 1600 1374 1837 0120 4000 0001 (dla PLN))
IBAN: PL33 1600 1374 1837 0120 4000 0002 (dla EUR)
BIC/SWIFT: PPABPLPK (Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego