Slaski Szlak Tradycji i Kultury Zydowskiej - Fundacja ROJT

Przejdź do treści

Menu główne:

Slaski Szlak Tradycji i Kultury Zydowskiej

Śląski Szlak
Śląski Szlak Tradycji i Kultury Żydowskiej
Śląsk, leżący obecnie w granicach Polski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie) oraz Niemiec (Saksonia) i Republiki Czeskiej (Kraj morawsko-śląski), stanowi makroregion wyjątkowy w skali Europy. Walory środowiska geograficznego spowodowały rozwój gospodarki opartej o surowce naturalne, a obecnie tworzą doskonałe warunki do rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego. Burzliwa historia, skutkująca przynależnością tego obszaru w ciągu wieków do wielu organizmów państwowych, pozostawiła unikalne budowle i pamiątki kultury, należące do tradycji wielu narodów. Dzięki nagromadzeniu tych walorów Śląsk posiada unikalne warunki do rozwoju turystyki, jednak potencjał ten nie jest w pełni wykorzystany. Brakuje przede wszystkim ponadregionalnej, komplementarnej oferty turystycznej, która wykorzystywałaby istniejące zasoby, co podkreślono m.in. w „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020”. Wśród motywów, możliwych do wykorzystania przy tworzeniu sieciowych produktów turystycznych, znajduje się 900-letnia historia obecności Żydów na Śląsku. Celowe i możliwe jest stworzenie Szlaku turystycznego, łączącego istniejące obiekty kultury materialnej tego narodu lub ich ślady (synagogi, cmentarze), obiekty związane z wybitnymi wydarzeniami lub osobami z kręgu kultury żydowskiej oraz wykorzystującego wydarzenia kulturalne (festiwale, przeglądy). Wykorzystane zostaną także tradycje kulinarne, znajdujące coraz częściej swoje miejsce w gastronomii. Szlak obejmowałby około stu miejscowości regionu, z rozwinięciem transgranicznym na Niemcy i Republikę Czeską. Przewidywane jest także uwzględnienie miejscowości związanych z osobami odznaczonymi jako „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Wśród pozytywnych uwarunkowań dla realizacji tego Projektu na uwzględnienie zasługują:
- sieć komunikacyjna regionu obejmująca połączenia autostradowe (A1, A4, A8, A18) i drogi ekspresowe (S1, S3, S5, S8, S11, S52) oraz rozwiniętą sieć dróg wojewódzkich i powiatowych, bogatą sieć kolejową, obsługiwaną przez krajowych i międzynarodowych przewoźników, porty lotnicze we Wrocławiu i Katowicach, a także w Warszawie (docelowo Centralny Port Komunikacyjny), Berlinie, Dreźnie, Pradze i Krakowie, zapewniające połączenia z całym światem;
- nagromadzenie walorów turystycznych (parki narodowe i krajobrazowe, obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO, Pomniki Historii Prezydenta RP, miejscowości EDEN, produkty turystyczne z certyfikatem POT, muzea i inne instytucje kultury), będących uzupełniającymi – w stosunku do tematu dominującego Szlaku – elementami finalnego produktu turystycznego;
- rozwinięta infrastruktura turystyczna, obejmująca w szczególności bazę noclegową wszelkich rodzajów i kategorii oraz oznakowane szlaki, w tym międzynarodowe;
- sieć informacji turystycznej, obejmującą Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach, Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, Dolnośląski System Informacji Turystycznej i Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zielonej Górze oraz punkty prowadzone w wielu miejscowościach przez jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki. Projekt zakłada współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców hotelarskich i gastronomicznych we wszystkich miejscowościach znajdujących się na Szlaku, polskich i zagranicznych biur podróży, przewodników i pilotów turystycznych, jednostek kultury (muzea, galerie, organizatorzy wydarzeń), przedsiębiorców handlowych i przewoźników. Podjęte zostały działania w celu zawiązania sieci współpracy. Utworzenie Szlaku zgłoszone zostało do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Polskie Marki Turystyczne”.
Organizatorem Szlaku jest Fundacja Rojt .
Biuro Projektu zlokalizowane zostało w istniejącym od 2013 roku w Oddziale Fundacji w Jeleniej Górze
ul. Grochowska 207 lok.60
04-277 Warszawa
tel. 691 505 250
e-mail: a.idziak@szalom.eu
IBAN: PL60 1600 1374 1837 0120 4000 0001 (dla PLN))
IBAN: PL33 1600 1374 1837 0120 4000 0002 (dla EUR)
BIC/SWIFT: PPABPLPK (Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego